Trafik




 • Genel Tanımlar 

TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

GEÇİŞ HAKKI : Yayaların veya araç kullananların, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

DURMA : Her türlü trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa süre için durdurulmasıdır.

PARK ETME: Araçların, durdurma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.


 • Kara Yolu İle İlgili Genel Tanımlar

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

TEK YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun yanlız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (Otoyol - Ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerle ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izinli motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

GEÇİŞ YOLU : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

BAĞLANTI YOLU : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında bulunan karayoludur.

BANKET : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

PLATFORM : Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu (kaldırım) veya banketinden oluşan kısmıdır.

KAVŞAK : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

TALİ YOL : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

ANAYOL : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

OKUL GEÇİDİ : Genel olarak okul öncesi, ilk öğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve trafik işaretiyle belirlenmiş alandır.

DEMİRYOLU GEÇİDİ (hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir. 


 • Araçlarla İlgili Tanımlar

OTOMOBİL : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara "taksi otomobil", adam başına ücretle yolcu taşıyanlara "dolmuş otomobil" denir.

MİNİBÜS : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ile ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

OTOBÜS : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa girer.

KAMYONET : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

KAMYON : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.
ÇEKİCİ : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtlardır.

ARAZİ TAŞITI : Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün tekerlekleri motordan güç alan ya da alabilen motorlu taşıttır.

GABARİ : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür. (Genişlik:2,5 m ; Yükseklik:4 m)

AZAMİ AĞIRLIK : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yüklü ağırlığı.

DİNGİL AĞIRLIĞI :Araçta aynı dingile bağlı tekerleklerden, karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. (Tek dingil: 10 ton, iki dingil 18 ton)


 • Trafik Polisinin Hareketleri

1) Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre ön ve arkası trafiğe kapalı kollarının istikameti trafiğe açıktır.

2) Trafik polisi elini yukarı kaldırmışsa bütün yönlere olan trafiğin durdurulmasıdır. Aynı zamanda ön ve arka trafiğe hazırlanın biraz sonra size Trafiği açacağım mesajını da verir.

3) Trafik polisinin kolunu dirsekten kırmak suretiyle seri olarak sallaması o yöndeki trafiği hızlandırmak içindir.

4) Trafik polisinin kolunu yere paralel olarak tutarak aşağıya doğru sallaması o yöndeki trafiği yavaşlatmak içindir.

5) İşaret çubuğunun ışıklı ucunun baş hizasından yay şeklinde hareket ettirilmesi geç emridir.

6) İşaret çubuğunun ışıklı ucu yukarıya bakacak şekilde bir yay içerisinde hareket ettirilmesi gece dur emridir.

7) Trafik polisinin düdüğünü kesiksiz çalması dur.Kesik kesik çalması ise hızlan anlamındadır.


 • Işıklı Trafik İşaret Cihazları

1) Kırmızı ışık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösterir. Aksine bir işaret yoksa, durup beklenir.

2) Sarı ışık: Uyarı anlamındadır. Kırmızı ışıkla birlikte yanarsa hazırlan yol trafiğe açılmak üzeredir. Yeşil ışıkla birlikte yanarsa yol trafiğe kapanmak üzeredir.

3) Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.

4) Fasılalı ışık: Kırmızı ise dur, sarı ise dikkatli geç anlamındadır.

5) Yazılı ve sesli ışık: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler ve yayalara hitap eder.( Özürlü yayalara)


 • Yol Çizgileri

Devamlı yol çizgileri: İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavşak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirler.

Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin, yol ve trafik durumuna uygun olduğunda, öndeki araçları geçmek için şerit değiştirebileceğini gösterir.

Devamlı ve kesik yol çizgileri: Devamlı ve kesik yol çizgilerinin bulunduğu yollarda aracımızın yanındaki çizginin anlamına göre hareket ederiz.Eğer aracımızın yanındaki çizgi kesik ise araç sollayabiliriz.Eğer devamlı yol çizgisi ise araç sollayamayız.

YANYANA İKİ DEVAMLI ÇİZGİ:Bu çizgi yolu bölünmüş yol durumuna getirdiğinden ne çizgi üzerinde gidebilir nede çizgini diğer yanına geçebiliriz.

NOT: Resmi ve bir yarar karşılığı sürücülük yapanlar 4,5 saat devamlı 45 dakika mola,4,5 saat daha olmak üzere 24 saat içinde toplam 9 saat araç kullanabilirler.Sürücüler özel otolarında 0,50 promili geçmemek üzere alkol alabilirler.Belirli bir limitin üzerinde alkollü iken araç kullananlara 1.yakalanışında para, puan ve 6 ay trafikten men cezası verilir 2.yakalanışında para cezası 15 ceza puanı 2 yıl süre ile sürücü belgesi geri alınır 3. yakalanışında para cezası 15 ceza puanı 1 ay hapis 5 yıl süre ile sürücü belgesi geri alınır.( Resmi ve bir yarar karşılığı sürücülük yapanlar alkolün zerresini dahi alamazlar) Uyuşturucu kullananlara sürekli olarak trafikten men, para ve 6 ay hapis cezası verilir.Bir yıl içinde 100 hata puanını dolduranlara 2 ay trafikten men, aynı yıl içerisinde 2 defada 100 hata puanını dolduranlara 4 ay trafikten men, 3 defa dolduranlara tamamen trafikten men cezası verilir.


 • Kara yollarında Uyulması Gereken Kurallar

Karayolları, toplumun her kesiminin yararlandığı, kamuya açık, dolayısıyla, konulan kurallara, kısıtlamalara, yasaklara uyulması gereken yerlerdir.Karayollarımızda trafiğin akışı sağdandır. Aksine bir işaret veya hüküm bulunmadıkça araç sürücüleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

Sürücüler:
1- Araçlarını, durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek.
2- Yol çok şeritli ise, trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten gitmek.
3- Şerit değiştirmeden önce, gideceği şeritte araçların güvenle geçişlerinin tamamlamalarını beklemek.
4- Trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek.
5- Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli olarak işgal etmemek.
6- İki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadırlar.

Ayrıca sürücülerin;
1- Geçme, durma, duraklama, dönme ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri.
2- İki şeridi birden kullanmaları.
3- Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri.
4- Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri içinde 30 metre, dışında 150 metre mesafe içinde şerit değiştirmeleri.
5- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri yasaktır.


 • Hız Kuralları

Aksine işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışında ve içinde römorksuz taşıt cinsleri için en çok hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.
 

ARACIN CİNSİ

Yerleşim yerlerinde

Yerleşim yeri dışında

Otoyollarda

Otomobillerde

50km/s

90km/s

120 km/s

Otobüslerde

50km/s

80km/s

100 km/s

Minibüs, kamyon ve kamyonetlerde

50km/s

80km/s

90 km/s

Arazi taşıtlarıyla motosikletlerde

50km/s

70km/s

80 km/s

Tehlikeli madde taşıyıcılar ile özel yük taşıma izni belgesiyle veya özel izin belgesiyle karayoluna çıkan araçlarda

30km/s

50km/s

60 km/s

Motorlu bisiklet ve bisikletlerde

30km/s

45km/s

 

Traktör, arızalı bir aracı çeken araçlarda ve iş makinasında

20km/s

20km/s

 

Freni arızalı bir aracı çeken araçlarda

15km/s

15km/s

 

Not: Römorksuz bir araca römork takılırsa, aracın hızı saate 10 km. daha düşük olmalı.
Takip mesafesi:
Hareket halindeki iki araç arasındaki mesafeye denir. Takip mesafesi hızın yarısı kadar mesafedir. Örneğin hızı 90km/s olan bir aracın takip mesafesi 45m olmalıdır.
Not: Bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol takip mesafesi kadardır.


 • Öndeki Aracı Geçme Kuralı

Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için:

1. Arkasından gelen bir başka sürücünün geçmeye başlamamış olmasına,
2. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunmasına.
3. Geçeceği aracın hızıyla, geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yolarda da karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,
4. Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmeleri mecburidir. 


 • Öndeki Aracı Geçmenin Yasak Olduğu Yerler

Sürücüler;
1.
Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,
2.
Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, görüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçları geçmeleri yasaktır.

Sağa dönüşler:

1. Dönüş işareti vermeye,
2. Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmeye,
3. Hızını azaltmaya,
4. Dar bir kavisle dönüş yapmaya mecburdurlar.

Sola dönüşler:

1. Dönüş işareti vermeye,
2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yanaşmaya,
3. Hızını azaltmaya,
4. Dönüşe başlamadan, varsa sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,
5. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavşağa olan araçların geçmesini beklemeye,
6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek diğer taşıtları engellememek için dönüşünü geniş kavisle yapmaya,
7. Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlere vermeye mecburdurlar.

Araç sürücülerinin:

1- Bağlantı yollarında geri gitmeleri,
2- Tek yönlü yollarda, duraklama veya park manevrası dışında geri gitmeleri,
3- İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde, karşılama ve geçiş kolaylığı dışında, geri gitmeleri,
4- Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri,
5- Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır.


 • Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkı

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara aittir.Bunların dışında ;

1- Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir.
2-
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yoldan geçen araçlara,
3-
Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
4-
Tali yoldan çıkan sürücüler ana yoldaki sürücülere,
5-
Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,
6-
Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara
ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Kavşak kollarının farklı değerlerde oldukları belirtilmemiş hangisinin ana yol hangisinin talihi yol olduğu bilinmeyen yollarda ;

1-Motorsuz araçlar motorlu araçlara

2-Karşılaşan araçlar motorlu iseler traktör ve iş makineleri diğere motorlu araçlara

3-Karşılaşan araçlar motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet,otobüs,kamyon ve arazi taşıtı iseler soldaki araç sağındaki araca geçiş hakkını verir.( Sıralamaya en sağdan başlanır.İlk geçecek araç en sağdaki araçtır.)

4-Dönüş yapan sürücüler kurallara uygun geçen yayalara varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere

5-Sola dönüşlerde önce sağdan sonra karşıdan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.


 • Geçiş Üstünlüğü

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına denir.

1- Ambulanslar  mavi tepe lambası

2- İtfaiye araçları  kırmızı tepe lambası

3- Polis araçları  mavi, mavi kırmızı

4- Sivil savunma araçları  görev sırasında kırmızı

5- Koruyan ve korunan araçlar mavi tepe lambası

6- Sarı tepe lambasının geçiş üstünlüğü hakkı yoktur. Bu karayollarının bakım ve onarımı ile ilgili araçların ,çöp arabalarının.yol çizgi makinelerinde ve kurtarıcılarda bulunur.

NOT: Geçiş üstünlüğüne sahip araçların 150 metreden görülür lambaları olmalıdır. 150 metreden duyulur sirenleri olmalıdır.

NOT: Sarı tepeli lambalı araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Sarı tepe lambası araçlara kendilerini belli etmek için takarlar diğer araç kullananlar da daha dikkatli araç kullanırlar.


 • Karşılaşmalarda Geçiş Kolaylığı Sağlama

İki aracın yan yana geçemeyeceği kadar dar yolarda önceliği olan yön levhası ile karşıdan gelene yol ver levhasının bulunduğu yollarda problem yoktur sürücüler bu işaret levhasına göre hareket ederler.

Bu levhaları bulunmadığı dar yollarda

1-İnen araç farkı gözetilmeksizin çıkan araca geçiş kolaylığı sağlayacaktır.

2-Yol düz ise minibüs-otomobile,kamyonet-minibüse,otobüs-kamyonete,kamyon-otobüse,arazi taşıtı-kamyona,traktör-arazi taşıtına ve iş makinesi-traktöre

Motorsuz araçların tümü kendinden önceki diğer motorlu araçlara geçiş hakkı vererek geçiş kolaylığı sağlayacaklardır.

NOT: Karşılaşan araçlar aynı cins iseler centilmenlik yapacaklardır.Yapmadıkları taktirde bir kaza ya sebep olurlarsa 4/8 biri 4/8 diğeri olmak üzere suçu paylaşırlar.


 • Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler

1- Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde.
2- Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).
3- Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.
4- Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralarda yerleşim merkezleri içinde 5 metre , yerleşim merkezleri dışında 100 metre mesafede.
5-
Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde.
6- Duraklayan veya park eden araçların yanında.
7- Otobüs ve taksi duraklarında.
8- İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.
9- Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

NOT: Duraklamanın yasak olduğu her yerde park etmek de yasaktır. 


 • Araç Işıklarının Kullanılması

a) Uzağı gösteren ışıklar (uzun huzmeli farlar):
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması zorunludur.

b) Yakını gösteren ışıklar (kısa huzmeli farlar):
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılması mecburidir.

NOT: Kısa farla 25 m.,uzun farlar 100 m. ileriyi aydınlatır.

Işıkların kullanılmasına ilişkin esaslar:

1- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması,
2- Sadece park ışıkları yakılarak araç sürülmesi,
3- Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
4- Yönetmeliklerde gösterilen esaslara aykırı ışık takılması ve kullanılması,
5- Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur halleri dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı zamanda kullanılması,
6- Yönetmelik esaslarına uygun olarak takılan ışıkların da amaç dışında ve gereksiz kullanılması yasaktır.


 • Arızalı Araçların İşaretlenmesi

Aracımız bozulduğunda bütün imkanlar kullanılarak araçlarını karayolunun dışına mümkün olamıyorsa taşıt yolunun en sağına çekerek acil uyarı işaretlerini ( dörtlü flaşörü) yakacaklardır.İnip bagajdan bir kenarı 45 eni 5 cm olan kırmızı ışık yansıtan devrilmeyecek bir ayak yapısına sahip olan genelde tablalı olması gereken ve motosiklet dışındaki bütün motorlu araçlarda bulunması gereken reflektörü eğer yol düz ise 150 metreden görülecek şekilde belli bir mesafede öne belli bir mesafede arkaya konulacaktır.Aracın görüşün yeterli olmadığı tepe üstü veya dönemeç gibi bir durumda ise işaretleme reflektörü 150 metreden görülebilmesi için 30 metre öne 30 metre arkaya konulacaktır.Otobüs ,kamyon ve çekicilerde ise en 150 metreden görülecek şekilde 150 X 25 ebadında engel işareti konulacaktır.


 • Arızalı Araçların Çekilmesi

1- Freni arızalı olmayan araçların çekilmesi:

- Çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir.
- Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m. olmalıdır.
- Halatın uzunluğu 2,5m. geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı.
- Hız saatte 20km olmalı.

2- Freni arızalı olan araçların çekilmesi:

- Çeki demiri ile çekilmeli.
- Demir uzunluğu en fazla 1m. olmalı.
- Hız saatte 15km. geçmemeli.

NOT: Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamalıdır.


 • Tehlikeli Madde Taşınması

Tehlikeli madde taşıyan araçlar, şehir içerisinde 30km. şehir dışında 50km. hızla gidebilir. (Eğer boş ise, kendi sınıfının hızı ile)

NOT: Tehlikeli maddelerinin boşaltılması ve doldurulması sırasında 30 metre mesafe içersinde sigara ve benzerleri içilmeyecek kibrit çakmak v.s kullanılmayacaktır.Bu araçlarda 2 adet 6 kg. kapasiteli yangın söndürücü bulanacak ve yine bu araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışında aydınlatma cihazı ile girilmeyecektir.

Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandıklarında bir gözcü bulundurulacaktır.


 • Araçların Muayene Süreleri

1)Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları:

-Trafiğe çıkarılışından sonra ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir.
-Resmi ve ticari plakalı e bunların her türlü römorkları: İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 2 yaş sonunda devamında yılda 1.
-Lastik tekerlekli traktörler ve bunların her türlü römorkları:
İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 3 yılda bir.
-Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve devamında her yıl 
periyodik muayeneye tabi tutulur.

2)Motorlu taşıtın muayene süresi dolmamış olsa bile;
-Kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi görülen araçlar,
-Üzerinde değişiklik yapılan araçlar 
ayrıca özel muayeneye tabi tutulurlar.

3)Araç üzerinde yönetmelikte belirtilen şekilde yapılacak her türlü değişikliğin araç sahibi tarafından 30 gün içinde yetkili tescil kuruluşuna bildirilmesi mecburidir.

4)Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar:
-Derhal araç kullanmaktan men olurlar.
-Mahkeme kararıyla para ve hapis cezası ile cezalandırılır, sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.


 • Src Belgesi

SRC   : Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek tüm sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir

SRC1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC3 : Uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC4 : Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC5 : Tehlikeli madde taşımacılığı.


 • TRAFİK MEVZUATI  2918  SAYILI

     Trafik ile ilgili kuruluşlar;

1.Karayolu güvenliği yüksek kurulu                   

2.Karayolu trafik güvenliği kurulu

3.İç işleri Bak.Emniyet genel müdürlüğü     

4.Milli Eğitim Bakanlığı

5.Sağlık Bakanlığı                                             

6.Ulaştırma bak.lığı Karayolları genel müdürlüğü     

7.Çevre ve orman bakanlığı                                   

8.Tarım ve köy işleri bakanlığı

9.Belediyeler                                                          

10.İl ilçe trafik komisyonları

NOT:

1.Karayolu Güvenliği yüksek Kurulu  Başbakanın başkanlığında yılda 2 defa toplanır.

2.Karayolu Trafik güvenliği kurulu,İç İşleri Bakanlığı Emniyet genel müdürlüğü trafik daire başkanlığının başkanlığında her ay toplanır.

3. Emniyet genel müdürlüğü     

    *Duran ve akan trafiği düzenler.

    *Büyükşehir belediyesi şehir içi yollarda  trafik zabıtası görevini yapmaz.

    * Şehirler arası karayollarında kara yolları müdürlüğü sorumludur.

    * Karayollarında  emniyet genel müdürlüğü ile karayolları genel müdürlüğü tutanak tutar.

    * Sağlık Bakanlığı kara yollarında tutanak tutamaz.

    * Tarım ve köy işleri Bakanlığı traktör sürücü belgesi veremez.

    * Çocuk eğitim parklarının plan projesini milli eğitim Bakanlığı yapar.

Müşteri Destek Numaramız

0 (464) 511-3232

Mail Adresimiz

findikli@osmanlisurucukursu.com